วิธีการชำระ

1. โอนเงิน เข้าบัญชี (ท่านสามารถโอนที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ,ตู้ ATM หรือผ่าน Internet Banking ชื่อบัญชี บริษัท เจ.อี.ดับบลิว.แมนเนจเม้นท์ จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ตามรายชื่อธนาคาร ดังต่อไปนี้2. ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa     Paysbuy                วิธีชำระด้วยบัตรเครดิต    ที่นี่

วิธียืนยันการชำระ

1. กรุณาแจ้งยืนยันตามแบบฟอร์มในเวปไซด์       ที่นี่
2. กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมแจ้งยืนยัน ชื่อ นามสกุล,  Email,  เบอร์โทรและที่อยู่ให้จัดส่ง มาที่
หมายเลขแฟกซ์   0-2635-6576
3. โทรศัพท์เพื่อแจ้งยืนยันการชำระ มาที่ โทร 02-635-6575  หรือ Hotline: 089-1045004  
4. ท่านสามารถ Scan หรือ ถ่ายรูป สำเนาใบโอนเงิน ส่งมาได้ ที่  Email sales@yicamerathai.com